organisatie & contact

Unknown-1.jpeg

Jori Hermsen

directeur bestuurder

jori@jorhermsenproducties.nl

c9c363_b09c77cdd45a4f7493317a4108bef71f.jpg

Jessica Zeylmaker

co-founder TVA en mentor TVA 

jessica@jorhermsenproducties.nl

1613571762514.jpeg

Marisa Tempel

1577788420532.jpeg

Elize Kuiper

regisseur / docent Arnhem

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Stichting Jori Hermsen Producties

 

bezoek adres: 

Eemplein 75, 3812 EA, Amersfoort

correspondentie adres:

Stichting Jori Hermsen Producties

Nooitgedacht 27, 3701 AL, Zeist

info@jorihermsen.nl

www.jorihermsen.nl

 

kvk: 32123846

bank: NL38 RABO 0134 9769 08

btwnr: 8180.07.035.B.01

ANBI status: Ja

ANBI-logo.gif

raad van toezicht

Friso.jpg

Friso Wiersum

 voorzitter RvT

Joke Hardeman.jpg

Joke Hardeman

secretaris RvT

Unknown.jpeg

Arjen Barel

penningmeester RvT

1604096917830.jpeg

Shaked Franke

lid RvT

1517356371574.jpeg

Gerda van de Kamp

lid RvT

Raad van toezicht

De Raad van toezicht van Jori Hermsen Producties wordt (vrijwillig) vertegenwoordigd door: Friso Wiersum (voorzitter), Joke Hardeman (secretaris), Arjen Barel, Shaked Franke en Gerda van de Kamp. Het bestuur komt minstens 3 keer per jaar bijeen. 

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het ondersteunen en bevorderen van (theater)producties geinitieerd door regisseur Jori Hermsen, zulks in ruimste zin. 

Beloningsbeleid

Stichting Jori Hermsen Producties is een rechtspersoon die jaarlijks afhankelijk is van publieksinkomsten, contributie, sponsoring en subsidie. Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de (semi)publieke sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur ontvangen een salaris en vergoedingen conform de afspraken zoals deze gemaakt zijn binnen CAO Theater. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Wil je meer weten over onze missie? klik dan hier