top of page

Klaas Pranger neemt afscheid na 14 jaar penningmeester JHP!

Na 14 jaar was vandaag de dag waar wij als team van Jori Hermsen Producties afscheid namen van Klaas Pranger als onze penningmeester en vrijwilligster To Schoenmakers. Wij willen hen beiden ontzettend bedanken voor al hun steun, toewijding, enthousiasme en werk! Het team van JHP was er op afstand via Zoom bij. Zij wilde dit moment n natuurlijk niet missen. Gelukkig blijven wij, Klaas en To zien bij alle toekomstige premières van JHP!


Recent Posts
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page